กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566      
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565      
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563      
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562      
กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.