กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562      
กรอบคุณธรรมของงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
       
       
 
 
Copyright 2021 audit. All rights reserved.